Tips & nyheter

Mars månad…

Mars enligt bondepraktikan

I Mars (1/3 – 31/3) säger bondepraktikan:

Mars enligt Bondepraktikan

Mars enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Viktigt om Mars

  • På en torr mars följer vanligen en vacker vår
  • Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga
  • Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj
  • Dagarna omkring vårdagjämningen (21,e mars) äro vanligen stormiga

Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden. Regnar det i mars, har man även att vänta regn i juli. Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost kommer efter påsk och i september. Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Är man trogen vid plogen, håller april honom åter still. Mars snö gör frukter ve.
Marsblom är ej bra, aprilblom är hälften bra, majblom är alldeles bra.
I början och slutet serverar mars sitt gift.

Nu får vi se vad som stämmer framöver…

Det händer dock en hel del i mars

*  1 mars bjuder Arholma Handel tillsammans med Sylvia på semlor

Bildresultat för semlor

*  5 mars infaller Fettisdagen

*  20 mars Vårdagjämningen

*  25 mars Våffeldagen

*  31 mars börjar sommartiden

Arholma Handel har som mål att uppmärksamma dessa dagar

För er som vill börja fröså finns nu årets fröleverans från Nelson Garden på plats, finns även kvar ett restlager från fjölårets fröer till reducerat pris.

 

Varmt Välkomna!!

Lena