Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning

Vi i Arholma ekonomiska förening värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder vårt kontaktformulär.

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär samlar vi in följande information:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer (om du väljer att lämna detta)
  • Eventuella meddelanden eller frågor som du skickar till oss

Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

  • Att svara på dina frågor och hantera dina förfrågningar
  • Att förbättra vår kundservice och vår hemsida
  • Att skicka information om föreningens aktiviteter och evenemang (endast om du har samtyckt till detta)

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna policy, eller så länge det krävs enligt lag. När personuppgifterna inte längre behövs kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig, och att begära att felaktiga uppgifter rättas. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas, under vissa förutsättningar. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@arholmahandel.se.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstöring.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och datumet för den senaste uppdateringen kommer att anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@arholmahandel.se.