Om oss

Historik

Den första handelsboden på Arholma ö etablerades troligen redan under 1890-talet. Handelsboden låg inledningsvis vid Granö brygga och har därefter legat på olika platser på ön. Ett tag fanns det även flera handelsbodar på Arholma.
Den handlare som först etablerade sig vid Norra bryggan, dvs. på den plats där handelsboden finns idag, var A.E Törnqvist som på 1910-talet även byggde huset för affären.

Själva affärsbyggnaden har genom åren förändrats i flera olika omgångar för att anpassas efter den rådande tidens behov och förutsättningar.

Handelsbodarna-på-Arholma